Điện Đức Tín 20 năm đồng hành và phục vụ thắp sáng

Phong thủy trong việc chọn đèn trang trí

Chọn đèn chiếu sáng trang trí trong nhà cũng cần có nguyên tắc để tạo nên phong thủy tốt. Chọn đèn về cơ bản là chọn những thiết bị vừa trang trí vừa phục vụ nhu cầu sử dụng, lại hàm chứa nhiều yếu tố phong thuỷ như kích hoạt năng lượng, trấn trạch… mang đến không gian các yếu tố hỗ trợ trong tâm lý