DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn thả LED trang trí

TE 179/9

5,200,000đ

XEM

TE 178/6

4,150,000đ

XEM

TE 177/7

4,600,000đ

XEM

TE 176/7

4,150,000đ

XEM

TE 175/9

5,250,000đ

XEM

TE 174/10

6,600,000đ

XEM

TE 173/10

5,100,000đ

XEM

TE 172/10

6,500,000đ

XEM

TE 171/10

5,100,000đ

XEM

TE 168/1B

1,900,000đ

XEM

TE 168/1A

1,800,000đ

XEM

TE 168/5

9,000,000đ

XEM

TE 167/3

5,500,000đ

XEM

TE 147/3

3,840,000đ

XEM

TE 146/3

3,240,000đ

XEM

TE 145

1,180,000đ

XEM

TE 144

1,180,000đ

XEM

TE 143

1,180,000đ

XEM

TE 142

1,280,000đ

XEM

TE 141

1,080,000đ

XEM

TE 139

800,000đ

XEM

T 157/3

1,368,000đ

XEM

T 156/3

1,368,000đ

XEM

T 235/10

2,460,000đ

XEM

T 234/4

1,250,000đ

XEM

T 224/4

1,377,000đ

XEM

T 223/4

1,377,000đ

XEM

T 217/4

1,093,000đ

XEM

G 073

10,303,000đ

XEM

G 072

4,614,000đ

XEM

 

TRỢ GIÚP

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

https://www.facebook.com/Hiti.info.vn
https://plus.google.com/103116119680097253754
http://www.twitter.com/Hiti.info.vn
http://www.youtube.com/user/Hiti.info.vn
logo bocongthuong

TRUNG TÂM ĐÈN

  • Công ty TNHH một thành viên trang trí nội thất Đức Tín Địa chỉ: 58/14 Đồng Nai - P.15 - Quận 10 - Tp HCM
  • Điện thoại: 028 38635604 - Fax: 028 38635604
  • Email: dienductin@gmail.com