DANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn dowlight 3 chế độ

AFC 754/1 9W 3C

191,000đ

XEM

AFC 537V 12W 3C

228,000đ

XEM

AFC 537V 7WB 3C

180,000đ

XEM

AFC 537V 7WA 3C

166,000đ

XEM

AFC 537T 12W 3C

228,000đ

XEM

AFC 537T 7WB 3C

180,000đ

XEM

AFC 537T 7WA 3C

166,000đ

XEM

AFC 536D 12W 3C

228,000đ

XEM

AFC 536D 7WB 3C

180,000đ

XEM

AFC 536D 7WA 3C

166,000đ

XEM

AFC 535V 12W 3C

228,000đ

XEM

AFC 535V 7WB 3C

180,000đ

XEM

AFC 535V 7WA 3C

166,000đ

XEM

AFC 535T 12W 3C

228,000đ

XEM

AFC 535T 7WB 3C

180,000đ

XEM

AFC 535T 7WA 3C

166,000đ

XEM

AFC 536T 12W 3C

228,000đ

XEM

AFC 536T 7WB 3C

180,000đ

XEM

AFC 536T 7WA 3C

166,000đ

XEM

AFC 535D 12W 3C

228,000đ

XEM

AFC 535D 7WB 3C

180,000đ

XEM

AFC 535D 7WA 3C

166,000đ

XEM

AFC 535B 12W 3C

228,000đ

XEM

AFC 535B 7WB 3C

180,000đ

XEM

AFC 535B 7WA 3C

166,000đ

XEM

AFC 534D 12W 3C

228,000đ

XEM

AFC 534D 7WB 3C

180,000đ

XEM

AFC 534D 7WA 3C

166,000đ

XEM

AFC 533V 12W 3C

228,000đ

XEM

 

TRỢ GIÚP

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

https://www.facebook.com/Hiti.info.vn
https://plus.google.com/103116119680097253754
http://www.twitter.com/Hiti.info.vn
http://www.youtube.com/user/Hiti.info.vn
logo bocongthuong

TRUNG TÂM ĐÈN

  • Công ty TNHH một thành viên trang trí nội thất Đức Tín Địa chỉ: 58/14 Đồng Nai - P.15 - Quận 10 - Tp HCM
  • Điện thoại: 028 38635604 - Fax: 028 38635604
  • Email: dienductin@gmail.com